CzechGeo / EPOS

Web v rekonstrukci.

Aktuálně pracujeme na novém webu.

Prosíme o strpení.

Děkujeme.

 

CzechGeo / EPOS je ucelený systém pozorování geofyzikálních polí provozovaný geovědními institucemi České republiky. Kostru systému CzecGeo tvoří stálé observatoře (seismické, GPS, magnetické, gravimetrické a geodynamické), zapojené do globálních datových sítí s dostupností dat v reálném čase. Stálé observatoře jsou ve vybraných oblastech dlouhodobě významných pro základní výzkum nebo aplikace doplněny lokálními stanicemi. Třetí úrovní systému jsou mobilní stanice, které slouží k opakovaným měřením na vybraných bodech nebo k terénním měřením, zpravidla v rámci velkých mezinárodních projektů.

Návrh účelové podpory výzkumných infrastruktur českých geovědních ústavů byl schválen vládou České republiky rozhodnutím č. 208 ze dne 15. března 2010 (spolu s dalšími výzkumnými infrastrukturami). Financování projektu CzechGeo zajištuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

Projekt CzechGeo je úzce svázán s evropským projektem 7. rámcového programu EPOS (European Plate Observing System), zařazeným v r. 2008 do cestovní mapy evropských výzkumných infrastruktur ESFRI (European Strategic Forum for Research Infrastructures). Česká republika je jednou z 18 zemí zapojených do projektu EPOS. Významným členem projektu je také Evropské seismologické datové centrum ORFEUS se sídlem v Holandsku. Přípravná fáze projektu EPOS začíná 1.11.2010 a potrvá čtyři roky. Celková suma přidělená Evropskou komisí pro všechny účastníky na toto období je 4.5 milionu Euro.

 

Projekt CzechGeo/EPOS-Sci (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001800) financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je zaměřen na dobudování a modernizaci observatoří a jejich sítí a na podporu pěti výzkumných programů s využitím modernizované výzkumné infrastruktury. (1) Výzkum vnitrodeskové seismicity na území České republiky a v jejím blízkém okolí, (2) Struktura kontinentální litosféry a mapování reliéfu rozhraní LAB v širším okolí Alp, (3) Rozvoj infrastruktury v oblasti GNSS, gravimetrie a zemských slapů, (4) Geodynamika a (5) Geologická a geofyzikální datová infrastruktura pro podporu výzkumu. Cílem modernizace je zlepšení kvality dat co do přesnosti a citlivosti, zlepšení prostorového pokrytí oblasti a významný nárůst počtu stanic s kvalitativně lepším vybavením a s on-line přenosem do datových center. Projekt byl zahájen 1.4.2017, ukočen bude 31.7.2020.

 

 

Aktuality

Workshop CzechGeo/EPOS - 5.12.2018 GFU AV ČR Spořilov

 

Výroční zprávy

Publikace