Datový portál seismických dat

           Katalogy regionálních zemětřesení

Roční katalogy regionálních seismických jevů zaznamenané Českou regionální seismologickou sítí.

 

          Bulletiny zemětřesení

Měsíční seismické bulletiny obsahují analýzu seismických jevů zaregistrovaných seismickými stanicemi České regionální seismické sítě.

 

          Vlnové obrazy

K dispozici jsou digitální seismogramy stanic České regionální seismické sítě ze širokopásmových kanálů - 20 HZ (BH), širokopásmových kanálů - 100 Hz (HH) nebo krátkoperiodických kanálů - 20 Hz (SH) v požadovaném časovém okně.

 

          Živé seismogramy

K dispozici jsou aktuální digitální seismogramy vybraných stanic České regionální seismické sítě zobrazené v časovém okně posledních 24 hodin.

 

          Automatické lokalizace

Automatické lokalizace seismických jevů vyhodnocované z dat České regionální seismické sítě. Dále zde uvádíme odkazy na světová seismická datová centra na jejich lokalizační systémy.

 

          Zemětřesení v západních Čechách

Aktuální informace o seismické síti WEBNET, která monitoruje seismickou aktivitu v západních Čechách.

 

          Makroseismika

Makroseismický dotazník pro popis pocítěného zemětřesení.

 

          Kontakty

Kontakty k sekci Datový portál seismických dat:
Jan Zedník: jzd@ig.cas.cz
Jiří Semrád: semrad@ig.cas.cz