EPN

Permanentní síť EUREF (EPN) je dobrovolné sdružení více než 100 agentur, univerzit a výzkumných institucí ve více než 30 evropských zemí. Společně udržují Evropský terestrický referenční systém (ETRS89) který je jediný celoevropský referenční souřadnicový systém přijatý Evropskou komisí (viz COGI akce rozhodnutí 2003 - F/GIS/69/EN). Síť je provozována pod záštitou IAG (Mezinárodní asociace geodézie), subkomise pro regionální referenční rámec pro Evropu - EUREF. Vedle klíčové úlohy při udržování ETRS89, jsou data EPN používána pro širokou škálu vědeckých aplikací jako je například sledování deformací Země, výšky hladin moří, kosmické počasí a numerické předpovědi počasí.

http://epncb.oma.be/