EPOS

European Plate Observing System (EPOS) je integrační projekt výzkumných infrastruktur zabývajících se výzkumem o Zemi. Byl schválen na Evropském strategickém fóru pro výzkumné infrastruktury (ESFRI) a byl zahrnut do plánu v ESFRI v prosinci 2008. Dlouhodobým cílem EPOSu je integrace stávajících národních infrastruktur.

http://www.epos-eu.org/