GNSS data portal

Tento portál obsahuje:

-       Metadata o stanicích GNSS („site-logs“)

-       Soubory měření GNSS

-       Kontrolu kvality GNSS dat

-       Časové řady souřadnic a troposféry

 

Přístup je zajištěn pro stanice GNSS ze sítí, které jsou zapojené do infrastruktury CzechGeo. Zapojené jsou tři sítě:

GEONAS – Geodynamická síť GNSS v České republice

provozovaná Ústavem struktury a mechaniky hornin Akademie věd České republiky

PPGNet – Síť permanentních stanic GNSS v Řecku

provozovaná Výzkumným ústavem geodetickým, topografickým a kartografickým, Geodetickou observatoří Pecný a Karlovou univerzitou, Fakultou matematicko-fyzikální, katedrou geofyziky v úzké spolupráci se Seismologickou laboratoří Univerzity v Patrasu

VESOG – Výzkumná a experimentální síť pro observace s GNSS v České republice

provozovaná Výzkumným ústavem geodetickým, topografickým a kartografickým, Geodetickou observatoří Pecný

a dále je jedna síť spolupracující s CzechGeo:

CZEPOS – Síť permanentních stanic GNSS České republiky

síť provozovaná Zeměměřickým úřadem v Praze

 

Data jsou dostupná pouze pro výzkumné a výukové účely v rámci projektu CzechGeo/EPOS. Jsou shromažďovány informace o užití dat včetně odkazů na relevantní publikace.

 

http://www.pecny.cz/CzechGeo/