IGETS

IGETS je Mezinárodní služba pro geodynamiku a zemské slapy Mezinárodní asociace geodézie (IAG). Hlavním cílem IGETS je sledovat časové variace tíhového pole Země pomocí dlouhodobých záznamů z pozemních gravimetrů, náklonoměrů, strainmetrů a dalších geodynamických senzorů. IGETS pokračuje v aktivitách Globálního geodynamického projektu (GGP) v poskytování podpory pro geodetické a geofyzikální výzkumné činnosti s použitím dat supravodivých gravimetrů (SG) v rámci mezinárodní sítě. Kromě toho IGETS pokračuje v činnosti Mezinárodního centra pro zemské slapy (ICET), zejména ve shromažďování, archivaci a distribuci záznamů zemských slapů z dlouhé řady gravimetrů, náklonoměrů, strainmetrů a dalších geodynamických senzorů.

http://igets.u-strasbg.fr/

http://isdc.gfz-potsdam.de/igets-data-base/