IGS

Mezinárodní GNSS služba poskytuje na bázi otevřeného přístupu nejkvalitnější GNSS data, produkty a služby pro podporu terestrického referenčního rámce, pozorování a výzkum Země, určování polohy, navigaci a měření času a dalších aplikací, které jsou přínosné pro vědu a společnost.

http://www.igs.org/