IRIS

IRIS je konsorcium více než 120 amerických univerzit se sídlem ve Washingtonu zaměřené na sběr, management a distribuci seismilogických dat. IRIS poskytuje přístup k pozorovaným a odvozeným datům pro geovědní komunitu (pohyby půdy, atmosferická, infrazvuková, hydrologická a hydroakustická data).

 

http://ds.iris.edu/ds/