Ústav fyziky Země Masarykovy Univerzity

Ústav fyziky Země (ÚFZ) je geovědním pracovištěm Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Zabývá se především monitorováním seismické aktivity v lokálním, regionálním i celosvětovém měřítku, seismotektonickou analýzou v regionu Českého masivu a jeho nejbližším okolí, regionální geofyzikou a strukturní geologií.

 
Ústav fyziky Země vznikl v roce 1992 transformací střediska Detailního seismického rajónování Geofyziky Brno s.p. Toto středisko bylo založeno v roce 1982 za účelem zpracování dat z monitorování lokality plánované jaderné elektrárny Severní Morava, kde byla v letech 1983-1987 provozována první  digitální síť seismických stanic v bývalém Československu. Získané zkušenosti byly později využity při monitorování lokalit Kecerovce, Jaslovské Bohunice  a dalších. Středisko začalo koncem 80. let budovat také širokopásmovou seismologickou stanici Vranov u Brna (VRAC), která je v současnosti zapojena do celosvětové sítě IMS CTBTO kontrolující zákaz zkoušek jaderných zbraní.
 
www.ipe.muni.cz