Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR

Ústav struktury a mechaniky hornin je vědecké pracoviště zaměřené na výzkum týkající se jak přirozených hornin a horninového prostředí zemské kůry, tak i uměle vytvořených geomateriálů.

 
Výzkum sahá od odhadů seismického ohrožení důležitých staveb, přes zjišťování struktury, napětí a porušení hornin pomocí šíření seismických vln, testování hornin za účelem stabilizace podzemních konstrukcí, zkoumání nebezpečných svahových pohybů a poruch, zjišťování geologických rizik ohrožujících nejen památkové objekty až po studium geneze a vlastností nerostných surovin, minerálů a uhlí a jeho derivátů závažných pro vývoj procesů úpravy a ekologického zpracování přírodních i odpadních surovin a přípravu kompozitních a uhlíkových materiálů.
 
Ústav se podílí na školení doktorandů a vedení jejich disertačních prací v oborech aplikovaná geologie, fyzika a geofyzika, energetické a chemické zpracování paliv, chemie a technologie anorganických materiálů. Vydává také časopis Acta geodynamica et geomaterialia.
 
www.irsm.cas.cz