Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický

Výzkum a vývoj v oboru zeměměřictví a katastru, vývoj a testování nových technik, postupů a software a odborné konzultace v těchto oblastech: 

 • geodezie a geodynamika,
 • permanentní služba GPS (IGS),
 • inženýrská geodezie,
 • tvorba a vedení katastru nemovitostí,
 • tvorba a údržba mapových děl,
 • výzkum a vývoj Informačního systému zeměměřictví a katastru jako zdrojového informačního registru pro Státní informační systém České republiky,
 • vývoj a výroba speciálních pomůcek, zařízení a měřicích systémů pro geodezii a kartografii,
 • aktivity ve státní standardizaci a metrologii ve sféře zeměměřictví a katastru,
 • autorizované metrologické středisko,
 • akreditovaná vzdělávací instituce (podle zák. č. 312/2202, Sb., o úřednících uzemních samosprávných celků),
 • odvětvové informační středisko včetně Zeměměřické knihovny.
 
www.vugtk.cz