Projekty a datová centra


EPOS

European Plate Observing System (EPOS) je integrační projekt výzkumných infrastruktur zabývajících se výzkumem o Zemi. Byl schválen na Evropském strategickém f…   » více

ORFEUS

ORFEUS (Observatories and Research Facilities for European Seismology) je nezisková organizace, která se zaměřuje na koordinaci a podporu digitální, širokopásmové (BB) seismologie v evropsko…   » více

Geofon

GEOFON operates jointly with many partner institutions a global broadband seismic network with focus on EuroMed and Indian Ocean regions. It consists presently of 78 high quality stations. Most data is acquired in real-time. GEOFON also…   » více

IRIS

IRIS je konsorcium více než 120 amerických univerzit se sídlem ve Washingtonu zaměřené na sběr, management a distribuci seismilogických dat. IRIS poskytuje přístup k pozorovaným a odvozen…   » více

AlpArray

AlpArray is a European initiative to advance our understanding of orogenesis and its relationship to mantle dynamics, plate reorganizations, surface processes and seismic hazard in the Alps-Apennines-Carpathians-Dinarides orogenic system. The…   » více

Intermagnet

http://www.intermagnet.org/index-eng.php   » více

IGS

Mezinárodní GNSS služba poskytuje na bázi otevřeného přístupu nejkvalitnější GNSS data, produkty a služby pro podporu terestrického referenčního rámce, pozorování…   » více

EPN

Permanentní síť EUREF (EPN) je dobrovolné sdružení více než 100 agentur, univerzit a výzkumných institucí ve více než 30 evropských zemí. Společně udržují Evropsk…   » více

IGETS

IGETS je Mezinárodní služba pro geodynamiku a zemské slapy Mezinárodní asociace geodézie (IAG). Hlavním cílem IGETS je sledovat časové variace tíhového pole Země pomoc…   » více