Publikace


Publikace v r. 2016

Seznam publikací příloha zprávy projektu CzechGeo/EPOS za rok 2016   Publikace ve vědeckých periodikách Bachura, M. & Fischer, T. (2016). Coda attenuation analysis in the West Bohemia…   » více

Publikace v r. 2015

Seznam publikací příloha zprávy projektu CzechGeo/EPOS za rok 2015   Články v časopisech evidovaných ve WoS (uvést Impakt faktor) Bachura, M. - Fischer, Tomáš …   » více

Publikace v r. 2014

Seznam publikací příloha zprávy projektu CzechGeo/EPOS za rok 2014   Články v časopisech evidovaných ve WoS (uvést Impakt faktor) [1] Briestenský M., Stemberk J. (2014):…   » více

Publikace v r. 2013

Seznam publikací příloha zprávy projektu CzechGeo/EPOS za rok 2013   Články v impaktovaných časopisech [1] Růžek, B. and Horálek, J., 2013. Three-dimensional seismic velocity…   » více

Publikace v r. 2012

Seznam publikací příloha zprávy projektu CzechGeo/EPOS za rok 2012   Publikace v časopisech s IF Monografie 1.      Kalenda, P., Neumann, L. et al. (2012): Tilts, global…   » více

Publikace v r. 2011

Publikace v rámci projektu CzechGeo   » více