Zúčastněné geovědní instituce


Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i.

Geofyzikální ústav AV ČR, vědecká veřejná instutuce, je jedním z 57 výzkumných ústavů Akademie věd ČR. Zaměstnává okolo 50 výzkumných pracovníků a…   » více

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR

Ústav struktury a mechaniky hornin je vědecké pracoviště zaměřené na výzkum týkající se jak přirozených hornin a horninového prostředí zemské kůry, tak i uměle…   » více

Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.

Zaměření ústavu lze definovat jako vědecký výzkum materiálů a procesů zemské kůry a jejich vlivy na okolní prostředí. Výzkumné aktivity jsou zaměřeny především na…   » více

Ústav fyziky Země Masarykovy Univerzity

Ústav fyziky Země (ÚFZ) je geovědním pracovištěm Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Zabývá se především monitorováním seismické aktivity…   » více

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy

Matematicko-fyzikální fakulta je vysoce respektovánou školou, která se obvykle umísťuje na předních příčkách v hodnocení vědeckých institucí v České…   » více

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky je předním univerzitním pracovištěm v ČR v oblasti aplikované geologie. Podle zastoupených specializací se dělí…   » více

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický

Výzkum a vývoj v oboru zeměměřictví a katastru, vývoj a testování nových technik, postupů a software a odborné konzultace v těchto oblastech:  geodezie a geodynamika, …   » více

Česká geologická služba

Česká geologická služba (ČGS) je státní příspěvková organizace, jejímž hlavním posláním je výkon státní geologické služby v České republice a…   » více