Bulletiny seismických jevů zaregistrovaných stanicemi České regionální seismické sítě


Vyberte rok Vyberte měsíc


Vysvětlivky
Roční seismické bulletiny obsahují analýzu seismických jevů zaregistrovaných seismickými stanicemi České regionální seismické sítě: Průhonice (PRU), Kašperské Hory (KHC), Dobruška/Polom (DPC), Nový Kostel (NKC), Panská Ves (PVCC), Úpice (UPC), Třešť (TREC), Králíky (KRLC), Praha (PRA), Ostrava/Krásné Pole (OKC), Vranov (VRAC), Moravský Beroun (MORC), Moravský Krumlov (KRUC) a Velká Javorina (JAVC).
Stanice Průhonice, Kašperské Hory, Dobruška/Polom, Nový Kostel, Panská Ves, Úpice, Třešť a Králíky jsou provozovány Geofyzikálním ústavem Akademie věd České Republiky, Praha. Stanice Praha je provozována Katedrou geofyziky, Universita Karlova, Praha. Stanice Ostrava/Krásné Pole patří Technické Universitě Ostrava a Ústavu geoniky Akademie věd České republiky, Ostrava. Stanice Vranov, Moravský Beroun, Moravský Krumlov a Velká Javorina jsou provozovány Ústavem fyziky Země Masarykovy University Brno (VRAC ve spolupráci s mezinárodní organizací CTBTO, MORC ve spolupráci s GFZ Postupim, KRUC, JAVC a MORC ve spolupráci s ZAMG Vídeň).
Bulletiny byly připraveny v Geofyzikálním ústavu AV ČR, Praha.
Starší ročníky tištěných bulletinů (stanice Cheb 1908-1954, stanice Praha 1928-1954) byly naskenovány a jsou dostupné v pdf formě v rámci Evropského projektu EuroSeismos na stránkách INGV Řím. Jsou zde také slovenské stanice Hurbanovo (1949-1954) a Skalnaté Pleso (1949-1954). Pozor, soubory mají velikost až 750 MB a jejich otevírání trvá velmi dlouho. Doporučujeme stáhnout si zájmové bulletiny na lokální disk.
Seznam některých symbolů
mb - magnitudo na Richterově stupnici určené z objemové P vlny
MS - magnitudo na Richterově stupnici určené z povrchových vln
MW - momentové magnitudo
PKP - vlna procházející zemským jádrem
PKIKP - vlna procházející zemským vnitřním jádrem
PKHKP - vlna refragovaná na rozhraní mezi zemským pláštěm a jádrem
PKP1, PKP2 - vlna procházející pouze zemským vnějším jádrem
TV, AV, MV - perioda, maximální amplituda a magnitudo určené z krátkoperiodických vln do 5 s po začátku vlny
TW, AW, MW - totéž do 20 s po začátku vlny
TZ, AZ, MZ - perioda, maximální amplituda a magnitudo určené z vertikální složky širokopásmového záznamu
TN, AN, MN - totéž určené z horizontální složky sever-jih
TE, AE, ME - totéž určené z horizontální složky východ-západ
TH, AH, MH - totéž určené z vektorového součtu horizontálních složek
Di - epicentrální vzdálenost určená z analýzy záznamů
Dc - epicentrální vzdálenost vypočtená ze souřadnic seismické stanice a ohniska zemětřesení