Katalogy regionálních seismických jevů zaznamenané českou regionální seismologickou sítí


Vyberte rok


Vysvětlivky ke katalogu
Datum Rok-měsíc-den otřesu
Čas vzniku Hodina-minuta-vteřina vzniku otřesu ve světovém čase (UTC), u nelokalizovaných jevů čas příchodu první seismické vlny na stanici(středoevropský čas = UTC + 1 hodina, letní čas = UTC + 2 hodiny)
Reg Seismický region (547 - Česká republika + Slovensko, 548 - Polsko, 543 - Německo, 544 - Švýcarsko, 545 - severní Itálie, 546 - Rakousko,549 - Maďarsko, 383 - bývalá Jugoslávie, 900 - neurčené ohnisko, 997 - pravděpodobně exploze, 998 - neidentifikovaný vzdálený otřes, 999 - blízký otřes)
Souřadnice Zeměpisné souřadnice ohniska ve stupních: severní šířka - východní délka
Hlo Hloubka ohniska (v kilometrech)
Mag Magnitudo jevu neboli velikost zemětřesení na Richterově stupnici určené světovými datovými centry (ISC, NEIC, SED a pod.)
ML Lokální magnitudo určené ze záznamů stanic České regionální seismické sítě
Ty Typ seismického jevu (M = důlní otřes, T = tektonický otřes, X = chemická exploze v lomu)
I0 Maximální epicentrální intenzita I0
Centrum Datové centrum, které spočítalo lokalizaci seismického jevu (tzn. čas vzniku, souřadnice a hloubku ohniska)
Komentář Poznámka k jevu - oblast, důlní otřes, pocítěno lidmi, atd.